ЧИТАЛНЯ

ТУМОР НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

Новообразованията върху млечната жлеза се най-често разпространените от всички видове тумори при кучето и котката.

Появяването им няма възрастова зависимост. След настъпване на първа и втора разгоненост риска от появата на туморите е еднакъв при младите и възрастните животни.

Доказано е, че кастрацията при женските животни, преди първо или второ разгонване, има отношение към риска от образуване тумори на млечната жлеза.

По отношение вероятните причини за възникване на тумори в момента няма единно мнение, а се вземат предвит редица фактори, включително и тези, подобни на причините за рак на гърдата при жената. Статистиката сочи, че петдесет (50%) процента от туморите на млечната жлеза са злокачествени. Изходът от развитието на заболяването зависи от много фактори, включително хистологичен резултат, растеж, обем и размер, повторяемост след хирургическо отсраняване и т.н.

Клиническото проявление може да бъде свързано с обхващане на единични зърна или на цялата линия зърна от едната страна, дори всички зърна от целия млечен комплекс. Развитието на болеста протича от продължително до бързо, като много зависи и от това, кога животното е представено пред ветеринарен лекар.

За оценка на разпространеноста в други органи е необходимо рентгенова снимка на гръдна кухина и корем.

Лечението, в основен вид, се явява хирургическото отсраняване на туморната маса. То се изразява в отделяне на малък уплътнен възел в млечната жлеза, отделяне на една от жлезите, частично отделяне на млечната жлеза - едностранно или двустранно цялостно отделяне на млечната жлеза.

Химиотерапия може да се приложи за лечение на метастазите от тумора на млечната жлеза.