ЧИТАЛНЯ

ТОПЛИНЕН УДАР

Състоянието на организма при което след въздействие на високата температура на околната среда, тялото развива висока температа(40,5-43,0С) се нарича Топлинен удар.

Топлинният удар най-често се развива когато животните са затворени в прегрети автомобили или са оставени на прякото въздействие на слънчевите лъчи без възможност да се укрият от тях. Животни които тренират през топло и влажно време или животни с нарушена терморегулационна способност макар и рядко но също са изложени на опасноста от топлинен удар.

Регулирането на телесната температура се осъществявана мозъчно ниво от хипоталамуса, чрез редица поведенчески механизми – промени в кръвобращението, потене и т.н. При кучето и котката не съществува механизъм за отделяне на пот и охлаждането им чрез изпаряване.С механизма на учестеното дишане те регулират топлоотдаването на своя организам, като вентилират горните дихателни пътища. Животни с обструкции на горните дихателни пътища са със намалена способност за топлоотделене.Затлъстелите животни –сголям обем капилярна мрежа;сърдечно болните – ниското кръвно налегане, са с намалена циркулация на кръв в кожата и със слаба възможност за топлоотдаване през нея.

Състояние на хипертермия – прегряване, са способни да предизвикат заболявания като менингита и енцифалита, новообразования на хипота ламуса, злокачествената хипертермия при кучето вследствие на инхалиционна наркоза с халотан макар и рядко също е възможна, в нащата практика наблюдавах ме подобен случай с един шпиц.
Кои са началните признаци на топлинния удар? -учестеното дишане, учестена сърдечна дейност, хипердинамичен артериален пулс ,зачервини и сухи лигавици.

Ректалната температура обикновено е в границите на 40,5-43,0 По-къснно при задълбочаване на състоянието, настъпват признаците на централната нервна система-угнетяване, циркулациоонен шок, слаб пулс, бледи лигавици,повръщане и диария, които говорят за органна недостатъчност.

Учестеното дишане и усилията за него могота да доведат до повърностно такова,гърч,кома и смърт.

Най-важното за животно в такова състояение е да се понижи вътрешната телесна температура, преместетего на сянка или в прохладно помещение, облеийте тялото му със студена вода.Така също помагат и студените компреси в областите на подраменнити и бедрени кръвоносни съдове. Масажирането на тялото довежда до разширяване кръвонсните съдове на кожата и до вежда до охлждане.

Внимавайте да не преохладите тялото, тези процедури следва да прекратите при достигане на ректална температура 39,5С.

Състоянието на хипертермия е неотложно състояние – транспортирайте животното до ветеринарен лекар. Ако тялото което макар и в рамките на 30-60 мин.въстанови физиологичната си температура, в покъсен етап може да се развият усложнения – обикновено 3-5 ден.