ЧИТАЛНЯ

СЧУПВАНЕ НА КОСТИ

Неприятна ситуация с нашия любимец се явява момент, когато под влияние на механични насилия - удари от тежки падащи предмети, падане на твърд терен, блъскане от моторни средства и др. се стигне до счупване на кости от неговото тяло.

Счупванията на различните костни отдели на тялото демонстрират различни клинични признаци:

  • счупване на носни кости – най-често е с кървави носни изтечения и задух;
  • счупване на прешлени – поражения на гръбначния мозък и тежки нелечими парези до смърт на животното;
  • счупване кости на крайниците – най-вече с куцота и невъзможност за никъква опора при счупване на таза или две кости едновремонно.

Счупванията могат да бъдат с разкъсване на кожата (открити) и със запазване целоста на кожата (закрити).

Независимо от вида и мястото на счупване първо трябва до подсигурим максимална обездвиженост на животното – поставете го на твърда и равна плоскост - малко по-голяма от неговата собствена големина, прикрепете го към нея с широк и достатъчно дълъг лейкопласт, ако нямате плоскост, използвайте одеяло, като люлка. Съберете задните крака залепвайки ги с лейкопласт под скакателните стави с разстояние между тях така, че да са успоредни. Поставете временна шина – тя трябва да обхване ставите под и над мястото на евентуалното счупване.

Не намествайте сами счупените кости, не промивайте откритите счупвания. Транспортирайте много внимателно животното до ветеринарен лекар.