Ветеринарна клиника — Авицена ЕООД
тел.: 02 / 822 01 49 и gsm: 0887 477 873

Услуги

Ваксина Vanguard® Plus 5/ Vanguard
Гана, Инфекциозен хепатит, Респираторно заболяване, причинено отАденовирус тип 2, Параинфлуенца, Парвовироза и Лептоспироза
Живи модифицирани вируси и Бактерин лептоспироза
Описание на продукта:

Ваксината е предназначена за имунизация на здрави кучета на 6 седмична възраст или по-големи с цел предпазване от гана, причинена от CD вирус, инфекциозен хепатит причинен от аденовирус тип 1 (CAV-1), респираторна болест причинена от аденовирус тип 2 (CAV-2), параинфлуенца причинена от CPI вирус, парвовиросен ентерит причинен от CPV вирус и лептоспироза причинена от L. canicola и L. icterohaemorrhagiae.Лиофилизираната компонента на ваксината съдържа атенуирани щамове на CDV, CAV-2, CPI и CPV култивирани на кучешка клетъчна линия.CPV фракцията е с висок титър ( > 107 TCID50/доза) и е атенуирана чрез нисък пасаж (35 пасирания от кучешки изолат с максимум още две допълнителни пасирания разрешени при производството) на кучешка клетъчна линия, чрез което придобива имуногенни свойства способстващи за преодоляване на влиянието на майчините антитела в граници, посочени на таблица 2. По принцип някои кученца може да имат по-високи нива на майчини антитела от посочените в изследването.Ваксината се състои от лиофилизирана компонента, която е изпълнена с инертен газ вместо с вакуум и течна компонента – лептоспирен бактерин, който съдържа инактивирани цели култури на L. canicola и L. icterohaemorrhagiae и служи за разтворител на лиофилизираната компонента.
Описание на заболяването:
Ганата е широко разпространено заболяване, протичащо с различни симптоми и висока смъртност. Почти 50% от неваксинираните без имунитет кучета инфектирани с гана развиват клинични симптоми и почти 90% от тях умират.Инфекциозният хепатит причинен от CAV-1 e често срещано заболяване, понякога с фатален край, характеризиращо се с поражения на черния дроб и ендотела.CAV-2 причинява респираторно заболяване, което в по-тежките случаи може да премине в пневмония и бронхопневмония.Параинфлуенцата е заболяване на горните дихателни пътища, което в повечето случаи протича леко или субклинично. При наличие на други респираторни патогени признаците са значително по-тежки. Парвовирозната инфекция се изразява в ентерит характеризиращ се с внезапно повръщане и диария, често хеморагични. Левкопенията е съпътстващ признак.

Податливите кучета могат да бъдат засегнати във всяка възраст, но смъртността е най-висока при малките кученца. При кученца на 4-12 седмична възраст парвовирозата може да предизвика миокардит в резултат на остра сърдечна недостатъчност след кратко и незабележимо боледуване. След заболяване, кучетата трудно подлежат на лечение за една или повече години. Също така серопозитивните майки могат да предадат на малките си CPV антитела, които могат да интерферират активната имунизация на кученцата през 16 седмична възраст.Лептоспирозата засяга кучетата от всички възрасти с разнообразни клинични признаци и хроничен нефрит след последваща остра инфекция. Инфекциите с L. canicola и L. icterohaemorrhagiae не могат да бъдат диференцирани клинично.
Безопасност и ефикасност:
Лабораторната оценка показва, че няма иммунологична интерференция между ваксиналните фракции при имунизирани с Vanguard Plus 5/L кучета срещу гана, инфекциозен хепатит, респираторно заболяване, параинфлуенца, парвовироза и лептоспироза.Проведените обширни теренни изпитания показват, че ваксината е безопасна и без реакции при кучета на 6 седмична възраст.Доказано е, че CAV-2 осигурява кръстосана защита срещу хепатит, предизивикан от CAV-1.CAV-2 фракцията във ваксината се използва като заместител на CAV-1, защото има сериозни предимства. Някои ваксини съдържащи CAV-1 може да произведат нежелателни реакции, вкл. Персиситиращи бъбречни инфекции, увеити, потъмняване на роговицата “синьо око”, които не са наблюдавани при ваксини съдържащи CAV-2. CAV-2 щамът във Vanguard Plus 5/L е специално селектиран и свободен от онкогенни характеристики.Изпитанията на ваксината проведени от фирмата производител показват, че CAV-2 не само предпазва от инфекциозен хепатит, но и от респираторно заболяване предизивкано от CAV-2. Въпреки, че конвенционалните ваксини съдържащи CAV-1 щама осигуряват кръстосана защита и срещу CAV-2, те не могат да предотвратят субклиничните инфекции и разпространението на причинителя CAV-2.Вирусът не се открива при кучета ваксинирани с ваксини съдържащи CAV-2 щама.
Таблица 1.
Първоначални нива на серум неутрализационни титри на ваксинирани и контролни

СН титри

Ваксинирани

Контролни

< 1:2

3

0

1:4

4

3

1:8

1

3

1:16

4

1

1:32

2

5

1:64

3

1

1:128

6

3

1:256

2

3

1:512

0

5

1:1024

0

1

CPV фракцията на ваксината е обект на задълбочени изследвания за безопасност и ефикасност. Доказано е, че е безопасна като е използван обратен пасаж с перорално прилагане на многократни дози от ваксиналния щам на податливи кучета.CPV щамът има общи характеристики с други живи CPV ваксинални щамове затова, че се открива в ниски титри в изпражненията на ваксинираните животни.Изпитанията показват, че не може да възвърне вирулентността си дори след шест последователни обратни пасажи при податливи кучета.
Таблица 2.
Ниво на постваксиналните серум неутрализационни титри, геометричен диапазон за кучета ваксинирани на 6, 9 и 12 седмична вазраст.

Групи

брой

Преди
ваксинация

След ваксинация

1

2

3*

Всички ваксинирани

25

1:24
(<2:256)

1:108
(8-1024)

1:605
(8-4096)

1:1176
(128->4096)

Отговорили след 1-ва ваксинация

13

1:6
(<2-64)

1:460
(64-1024)

1:1745
(256-4096)

1:1410
(256-4096)

Отговорили след 2-ра ваксинация

9

1:87
(16:256)

1:20
(8-64)

1:376
(256-1024)

1:1625
(256-4096)

Отговорили след 3-та ваксинация

25

1:128
(128)

1:32
(16-64)

1:25
(8-64)

1:203
(128-256)

Контролни неваксинирани

25

1:64
(4-1024)

1:9
(?2-64)

1:3
(<2-64)

1:2
(<2-4)


Изследванията на Пфайзер показват, че три дози от ваксината с увеличен титър на CPV фракцията може да преодолее серум неутрализационните титри свързани с майчините антитела. Серум неутрализационни титри не по-ниски от 1:4 показват интерферeнция с активната имунизация при използването на конвенционални ваксини. Беше проведено клинично изпитание на ваксината с 50 кученца на шест седмична възраст, от които 25 ваксинирани с първоначални титри на СН между < 2-256 и 25 контролни неваксинирани с титри между 4-1024 (виж таблица 2).
Ваксинираните кученца получиха 3 дози от ваксината, приложена през три седмици, т.е. на 6, 9 и 12 седмична възраст. След първата ваксинация 13 от 25 кучета проявиха увеличение на CPV серум неутрализационния титър(сероконверсия) (таблица 2). 12 от тези 13 кученца имат майчини титри на СН между ?1:16 по време на първата ваксинация, а последното 13-то куче – титър 1:64. Други 9 кучета с първоначални титри между 1:16 и 1:256 сероконвертираха след втората ваксинация. Техните майчни титри на СН се намалиха до ?1:64 по време на втората ваксинация. Последните три ваксинирани кучета с първоначални титри на СН 1:128 сероконвертираха след третата ваксинация, след като титрите на майчни антитела паднаха на ?1:64.Затова всичките 25 кученца получили три дози ваксина от 6 седмична възраст, дори и тези с най-високи нива на майчини антитела придобиха активен имунитет (GM = 1:1176; нива на титри на серум неутрализация 128-4096).Всичките 50 кучета бяха провокирани три седмици след третата ваксинация с хетероложен CPV провокиращ вирус. 14 от 25 контролни кучета умряха или заболяха сериозно и бяха подложени на евтаназия , докато всички ваксинирани 25 кучета останаха здрави.Високият титър, ниският пасаж на ваксиналните вируси във ваксината я правят високо имуногенна и способна да стимулира активен имунитет въпреки присъствието на майчините антитела.
Упътвания:

Общи упътвания: да се ваксинират само здрави обезпаразитени кученца. Асептично разтворете лиофилизираната ваксина с течния бактерин, разклатете добре и приложете 1мл подкожно или мускулно.

Първа ваксинация:> на здрави кученца на 6 седмична възраст – по 3 ваксинални дози през 3 седмици, т.е. на 6, 9 и 12 седмична възраст.
Реваксинация: годишна реваксинация с по една доза.                                                                                            
обратно

ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА - АВИЦЕНА
търси да назначи
ветеринарен лекар,за работа с
домашни любимци.
за контакт тел.: 0887 47 78 73 

инфекциозен перитонит-котка Общи грижи при бременност За анестезията - упойката затлъстяване при зайците жлеза на третия клепач Признаци на заболяване Разширение на сърцето Разширение на стомаха
Брахицефален синдром Тумор на млеч.жлеза Защита на животните Абсцес на простата Бълхи - първа част Бълхи - втора част Лъжлива бременност Язва на роговицата
Нормални стойности Счупване на кости Болести на ухото Уринарен синдром Извадка от ЗВМД Слюнчени жлези Топлинен удар Морско свинче
Токсоплазмоза Анална херния Крипторхизъм Профилактика остър корем Парвовироза Осил,кърлеж изоспороза
Хипотермия Демодекоза зъби зайци Бруцелоза мегаколон Епилепсия Дисплазия Повръщане
Пиометра Отряване Глаукома Раждане Хранене Телазия Диабет Епулис
Астма зайци Стави Порче Зъби Рана Уши
Най-търсени думи:
KASTRACIA, kista, ceni, stawi, pomeranska lisica, котката не може да пикае, куче, рязане на уши, кастрация, витамин, рана, тривитаминол, цени, бременност, три витаминол, рязане на опашка, свинче, куцота при кучето, асма, физиотерапия, чесане, уринарна, ;микрочипиране, изследвания, сърбеж при кучето, стави, кръв в урината, зъбен, хирургия, бременост, операции, микрочип, хранене, витамин АД3Е, анална жлеза, купиране на опашка, морско свинче, котката не може да уринира, д-р Бенгюзов, бъбречна недостатъчност, чесане на ухото, затруднение на дишането, сърбеж при кучето и котката, изследване на кожа, уринарна храна, витаин АД3Е, Диабетът при кучето и котката, Диабетът при кучето, разширение на стомаха, гноеподобни изтечения от мястото където животното уринира,