Клиниката търси да назначи ветеринарен лекар, за контакт: 0887 477873
КЛИНИКАТА НЯМА ДА РАБОТИ ДО 30.09.2023 Г.